Защита на личните данни

Финанс Про Колект ООД е регистрирана като администратор на лични данни пред Комисията за защита на личните данни (КЗЛД). В условията на динамични пазарни промени сигурността е от първостепенно значение и ние сме готови да Ви я осигурим.