Финансова култура

Финансова култура


Ще се спрем на въпроси, които на пръв поглед изглеждат повече от ясни. Но по задълбоченото им обсъждане, ще ни помогне да открием нещо ново и не дотам разбрано.

  •        Същност на дълга.Причини и следствия.
  •        Приходите – постоянни и временни, гарантирани и вероятни.
  •        Разходите – жизнено необходими и необмислени. Възможности за оптимизиране.
  •        Как от длъжници да се превърнем в кредитори.
  •        Колекторските фирми – враг, или партньор по необходимост.
  •        Как да преценим на коя колекторска фирма можем да се доверим.

В основата на личната и семейна финансова култура, стои правилното разбиране на съотношението между приходи и разходи.

     Основната и първа грешна стъпка, която много хора допускат, е да правят реални разходи /някои от които с период на отложено плащане – основно битовите сметки и стоки на лизинг/, които да бъдат покрити с очаквани приходи. И когато по някаква причина тези приходи се забавят, или изобщо не дойдат, се стига до създаването на дълг.

     Следващата грешна стъпка е да се търсят малки и средни, обикновено кракосрочни заеми от близки и познати за покриване на натрупаните задължения. Обикновено си казваме – „50, или 100 лв. за 1-2 седмици, докато получа заплата“. Но тъй като задълженията се трупат, заплатите закъсняват, а познатите все някога свършват, се стига до поредната грешна стъпка – вземането на „бърз кредит“, с който от една страна изчистваме вече направените заеми, а от друга си казваме – все ще измисля нещо, докато дойде време за връщане. А от тук, до тегленето на заеми от банки крачката е само една. И така, за сравнително кратко време – от половин до една година, един сравнително малък дълг, може да се превърне в непосилно за личния и семейния бюджет бреме.

     И когато, съответната институция /фирма, банка/ възложи събирането на вземанията си на официално оторизирана за целта фирма /каквато се явява Финанс Про Колект, се стига до последната и най-голяма грешна стъпка.

    А именно – отричане на задължението, отказ от плащане, избягване на разговорите с финансовите консултанти на фирмата.

    И през всичкото това време, дългът е проявявал своята най-характерна черта– той е нараствал. Много често, обременен с различни съдебни такси, адвокатски хонорари, лихви – в пъти.

   В този случай, плащането му отново е неизбежно, но вече с цената на много проблеми, сътресения и лишения.

    Защото дългът има три основни черти:

    Първата – много често появата му е  резултат на безотговорност, или неправилни разчети.

    Втората – той може само да нараства и никога да намалява. А това, което най не обича, е да стои на едно място и да не се променя.

    Третата – веднъж направен, дългът не изчезва. Той не се влияе от климатичните промени и международното положение. Той може само да бъде платен.

    Ето защо, най-сигурния начин да се справим с един дълг, е изобщо да не го правим.

    И ако все пак се е стигнало до там, най-доброто и разумно действие е да се доверим на професионализма на консултантите на Финанс Про Колект.

    Разбира се, не те ще платят нашия дълг.

    Но ще ни помогнат да потърсим скрити резерви, както за увеличаване на приходите, така и за минимизиране за определен период от време на някои разходи, които до сега сме считали за задължителни. И в крайна сметка, ще ни предложат няколко варианта за покриване на дълга за реално възможен срок.