Кариера

За да работите при нас


Ще имате възможност да се запознаете с условията при които работят нашите служители и изискванията на които трябва да отговаря всеки един, който постъпва на работа във Финанс Про Колект. Ще научите за конкретни казуси от практиката, за системата на обучение, стимулиране и кариерно израстване. И най-важното – ще научите с какво Финанс Про Колект се отличава от други фирми с подобен предмет на дейност, и най-вече – как да отличавате едните от другите. Всичко това ще Ви помогне да вземете най-правилното решение – да се доверите на нашите финансови консултанти.

Основните изисквания на които трябва да отговаря всеки един от нашите служители могат да бъдат обособени в три основни групи.

    Компетентност – това включва, както специфичните страни на конкретната дейност /компютърна грамотност, комуникативност, организационна култура, отчетност, работа в екип/, така и владеене на психологията на общуване с нашите клиенти, добра финансова култура, гъвкавост и възможност за намиране и предлагане на изход от различни ситуации.

   Коректност – абсолютна лоялност към фирмата, както по време на работата си в нея, така и след евентуалното напускане. Това включва, както съзнателно изпълнение на преките служебни задължения, така и непримиримост към евентуалните пропуски на някои от колегите. И това в един определен момент се превръща от норма на поведение в начин на мислене. Причината е само една – във всеки един момент съответния служител знае, че фирмата е зад него и той може да разчита на нея. На практика – фирмата – това са нейните служители и цялостният и облик зависи преди всичко от тях.

   Почтеност тя е абсолютно задължителна в отношенията с клиентите на фирмата. Недопустимо е да поемеш ангажимент към даден клиент и след това или да забравиш за него, или да не го спазиш. Поетото задължение към клиента е издигнато в ранг на закон за служителите. И може би това е една от причините, някои от най-добрите и успешни служители преди това да са били клиенти на фирмата.

   Съобразяването с тези изисквания неминуемо води и до закономерния резултат – гарантирано и добро заплащане и кариерно развитие.